Lektorské minimum

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR