Zber šatstva


Zberňa šatstva, topánok, hračiek a spotrebných vecí

"Naším cieľom je začať robiť veci inak - nevyhadzovať nepotrebné veci, ale dať im druhú šancu. To, čo nepotrebujeme my, sa môže zísť niekomu inému a naopak.

Milí priatelia, po minuloročnej skúsenosti sme sa rozhodli v našej Zberni šatstva pokračovať. Zberné dni budú prebiehať každý prvý a posledný utorok v mesiaci v čase od 09-11:30 hod. a od 14.00 do 15.30 hod., alebo v prípade Vám vyhovujúcom čase po telefonickom dohovore. Konkrétne termíny Zberných dní:

27.10.

3.11.

24.11.

1.12.

29.12

Darované veci nám doneste čisté v taškách, alebo vo vreciach, ktoré nepotrebujete.(veci môžete nechať pri dverách vľavo chránenej dielne na prízemí budovy Národného frontu) V žiadnom prípade nám nenoste veci po starých rodičoch, ktoré máte len preto, že Vám ich bolo ľúto vyhodiť.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že darované veci splnia svoj účel a dostanú druhú šancu niekým iným, prípadne pomôžu ich adresátom prekonať ťažké životné situácie. A nestanú sa len predmetmi, ktoré v sebe zanechávajú nostalgické spomienky lepších čias a aj napriek ich nevyužiteľnosti sa ich majitelia nechcú zbaviť jednoduchým vyhodením do zberných surovín.

Následne bude umožnený výdaj vecí za symbolický poplatok 1€. V súčasnosti so situáciou COVID-19 tento výdaj bude umožnený po telefonickom dohovore v súlade s opatreniami hlavného hygienika.

15.10.2020