Lektorské minimum

25.08.2020

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozsah:

100 hodín

Absolvent vzdelávacieho programu sa oboznámi teoretickými východiskami vzdelávania dospelých a osobnými a profesijnými kompetenciami lektora

Nadobudne zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom.

Obsah kurzu:

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osôb, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých so zameraním na výcvik lektorských zručností.

Je určený napríklad bezpečnostným technikom, technikom PO, špecialistom PO, vedúcim zamestnancom a ostatným so záujmom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Požadované vzdelanie:

minimálne stredoškolské

Vydaný doklad:

osvedčenie

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu je jediná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4. bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Poznámka k cene

170€ - cena platí pre našich absolventov kurzov

Kontaktná osoba:

Doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

0915 893 292

info@isrdv.sk