Vzdelávanie

akreditované vzdelávanie 

Lektorské minimum

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozsah: 100 hodín

Absolvent vzdelávacieho programu sa oboznámi s teoretickými východiskami vzdelávania dospelých a osobnými i profesijnými kompetenciami lektora.

Nadobudne zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom.

Obsah kurzu

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom

Cieľová skupina

Je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých so zameraním na výcvik lektorských zručností.

Je určený napr. bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným so záujmom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.

Vydaný doklad: osvedčenie

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Poznámka k cene

170 € - cena platí pre absolventov našich kurzov

Kontaktná osoba

Doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliopvá, PhD.

+421 43 4112158

+421 915 893 292

info@isrdv.sk

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.