O nás

Sme občianske združenie, ktoré má charakter otvorenej občianskej organizácie a naším poslaním je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne medziľudských a partnerských vzťahov, a tým k zvyšovaniu celkovej úrovne plnohodnotného života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov.

Cieľom združenia je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať telesne a mentálne postih-nutých občanov, ich príbuzných a ďalšie osoby, ktoré majú záujem o pomoc pri budovaní a spravovaní zariadení sociálnych služieb (ZSS) a služieb zamestnanosti (SZ).

Ďalšíe ciele združenia sú:

  • vytvárať, spravovať a aktualizovať databázu  záujemcov o pobyt v ZSS a SZ 
  • vytvárať databázu podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem spolupracovať na činnostiach OZ, alebo na činnostiach sociálneho podnikania
  • organizovať stretnutia s potencionálnymi záujemcami o využívanie sociálnych a iných služieb v zariadeniach združenia

Zastupiteľstvo

doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

predsedníčka

OZ Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie

tel. 0915 893 292

PhDr. Ján Beňuš, PhD.

podpredseda

OZ Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie

© 2022 Nezisková organizácia | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!