O nás

Sme občianske združenie, organizácia ktorá má charakter otvorenej občianskej organizácie a naším poslaním je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne medziľudských a partnerských vzťahov a tým k zvyšovaniu celkovej úrovne plnohodnotného života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov.


Cieľom združenia je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a ďalšie osoby, ktoré majú záujem o pomoc pri budovaní a spravovaní zariadení sociálnych služieb (ZSS) a služieb zamestnanosti (SZ).

Ďalšíe ciele združenia sú:

  • vytvárať, spravovať a aktualizovať databázu  záujemcov o pobyt v ZSS a SZ 
  • vytvárať databázu podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem spolupracovať na činnostiach OZ, alebo na činnostiach sociálneho podnikania
  • organizovať stretnutia s potencionálnymi záujemcami o využívanie sociálnych a iných služieb v zariadeniach združeniaOKIENKO VENOVANÉ DEŤOM

Milé deti, kto nakreslí nejaký krásny obrázok, ktorý nám príde ukázať do Centra, toho odmeníme nejakou peknou, sladkou odmenou. 

"Komu sa nelení, tomu sa zelení"

KTO SME 

Doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. 

predsedníčka Inštitútu pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie .

daniela@isrdv.sk

Phdr. Ján Beňuš

podpredseda Inštitútu pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie

Jarmila Adamčová

sociálny pracovník

jarka@isrdv.sk