Komunitné centrá 
  

Výberové konanie pre KC Sedliacka Dubová


Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z ESF a Implementačnej agentúry MPSVaR SR .

Deti, ktoré pravidelne navštevujú naše Komunitné centrum si zlepšili školský prospech. Niektoré deti dokázali nielen sebe, ale aj nám a svojím rodičom, že dokážu byť usilovné a pracovať aktívne na svojich školských výsledkoch. Avšak aj tu platí zásada, že nie každé dieťa musí byť hneď géniom a musí mať samé jedničky. Vždy to záleží od osobnostnej...