Občianske združenie bolo založené v roku 2017 a naším poslaním je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne medziľudských a partnerských vzťahov a tým k zvyšovaniu celkovej úrovne plnohodnotného života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov.

Tajomstvo Oravských hájov 

projekt sme realizovali pre deti zo sociálne slabých rodín v mesiaci október - november - december 2019. Súčasťou projektu bolo nielen poznanie dôležitých miest na Orave a Liptove, ale aj ich samotná návšteva za účelom úpravy, skrášlenia daných kútov. 

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore Vyššieho územného celku - Žilina. Za finančnú podporu veľmi pekne ďakujeme, aj vďaka nej mohli naše deti poznať okolie v ktorom žijú. 

Vráťme tradičné detské hry do detských čias

Projekt s úžasným a netradičným názvom, ktorý je určený pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré pravidelne navštevujú naše centrum. V rámci projektu sme sa snažili naučiť deti tradičné detské hry z 70 a 80 rokov. 

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore Vyššieho územného celku - Žilina. Za finančnú podporu veľmi pekne ďakujeme, aj vďaka nej mohli deti spoznať tradičné hry. 

Naše hlavné aktivity 

Komunitné cetrum 

Najstarší projekt, ktorý beží už od roku 2017. Ide o projekt, ktorý je zaregistrovaní na VÚC v Žiline od roku 2017. 

V rámci Komunitného centra sa predovšetkým orientujeme na deti a mládež zo sociálne slabého prostredia. V súčasnosti máme v centre 32 detí rôzneho veku. Naše deti sa v centre pripravujú do školy, ako aj vykonávajú rôzne záujmové, pohybové, kultúrne a iné aktivity. Naším najväčším úspechom je zlepšenie školského prospechu, a vyššia angažovanosť rodičov v komunintom centre. 

Druhou cieľovou skupinou je práca s dospelým klientom - poskytovanie rôzneho druhu poradenstva. 

Pomoc zdravotne postihnutím - formou zamestnania 

Tiež sme svoju činnosť sústredili na pomoc zdravotne postihnutým - formou tvorby chránennej dielne. V súčasnosti máme vytvorenú chránenú dielňu pre dvoch pracovníkov, ktorí nielenže si finančne prilepšia, ale budujú si aj komunikačné zručnosti, spôsoby začlenenia sa a cítia sa hlavne potrebnými. 

Projektová činnosť 

Aj v občianskom združení sa aktívne pracuje na realizácií a príprave rôznych odborných projektov, ktoré sú hlavne zamerané na sociálnu prácu. 

Ide hlavne o nasledovné projekty: 

- NP Krízovej intervencie a tvorby komunitných centier, 

- DOP Detské centrum 

- DOP Prevencia a poradenstvo v oblasti eliminácie diskriminácie 

Vzdelávanie 

Tiež sme svoju činnosť sústredili do vzdelávania rôznych vekových skupín a štruktúr. Naša organizácia poskytuje vzdelávanie nielen v oblasti sociálnej práce, ale aj v oblasti projektovej činnosti. Vzdelávanie realizujeme pre jednotlivcov, ale aj organizácie. 

Už sme vzdelávali: 

- Materské školy Martin v mäkkých sociálnych zručnostiach 

- Vzdelávanie Rómskej skupiny dlhodobo nezamestnaných pre účely trhu práce - 03/2018 do 12/2019 (v rámci projektu sme spolupracovali s obcami Hostice, Šimonovce, Drňa v okrese Rimavská Sobota a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Rimavskej Sobote). 

- Problematika nezamestnanosti - vzdelávanie a osvetovo-informačná činnosť 02/2018 - 09/2019

Senior v komunite - informačno-osvetová činnosť  02/2018 - 09/2019

Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie môže svoju činnosť realizovať aj vďaka podpore Mesta Dolný Kubín, ktoré jej v roku 2019 poskytlo dotáciu 

1

ROZVOJ DOMOVA 

Svojimi aktívnymi formami a hlavne rôznymi vzdelávacími aktivitami prispievame k vyššej kvalite života našich klientov. Tiež sa snažíme prispievať aby si klienti vážili aj okolie v ktorom žijú. Preto sme v roku 2018 zorganizovali upratovania nášho okolia. 

11

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

V súčasnosti sme realizovali jedenásť úspešných projektov. Projekty mali prevažne povahu malých grantov a dotácií. Spolupracovali sme však pri nich z organizáciami ako Tatrabanka, Nadácia Orange, COOP Jednota, Vyšší územný celok. 

Tiež v súčasnosti realizujeme rôzne projekty, ktoré sa týkajú hlavne zamestnanosti. Pri nich spolupracujeme s organizáciami ako: Implementačná agenútra MPSVaR SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 

149

DOBROVOĽNÍKOV

Ani dobrovoľníctvo nám nie je ľahostajné. Doposiaľ u nás pracovalo 149 dobrovoľníkov,
z toho 3 dobrovoľníci cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín.

Dobrovoľníci boli prevažne študentami vysokých škôl; osobitne z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Ale tiež to boli dobrovoľníci z radov občanov, ktorí sa aktívne zapojili do budovania nášho centra. Za čo im verejne chceme aj poďakovať. 

8

SPOLUPRACUJÚCICH SUBJEKTOV 

Aj napriek mladému veku sme organizáciou, ktorá už vybudovala partnerstvá. V súčasnosti máme vybudovaných 7 úspešných partnerstiev zo subjektmi, ktoré pôsobia v rámci celého Slovenska. Predovšetkým ide o organizácie: 

- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

- Minibodka - centrum pre nechcené deti a deti bez domova, 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, 

- obec Pucov 

- obec Sedliacka Dubová 

- obec Hruštín 

- obec Vyšný Kubín 

 

AKO POMÁHAME

Aktuálne poznámky a informácie Inštitútu pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie  

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Deti, ktoré pravidelne navštevujú naše Komunitné centrum si zlepšili školský prospech. Niektoré deti dokázali nielen sebe, ale aj nám a svojím rodičom, že dokážu byť usilovné a pracovať aktívne na svojich školských výsledkoch. Avšak aj tu platí zásada, že nie každé dieťa musí byť hneď géniom a musí mať samé jedničky. Vždy to záleží od osobnostnej...


Podporte nás

 

© 2022 Nezisková organizácia | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!